LPEU/2024/227 COM(2024)222 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) (ST 11046 21 INIT; ST 11046 21 ADD 1) z 8. septembra 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Írska

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)222
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/227

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.05.2024
Ukončenie štádia: 03.06.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.06.2024
Ukončenie štádia: 04.06.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)