LPEU/2024/226 COM(2024)209 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Únie zaujať, pokiaľ ide o rozhodnutie účastníkov Dohody o štátom podporovaných vývozných úveroch aktualizovať určité doložky o ukončení platnosti v rámci Sektorového dohovoru o vývozných úveroch v súvislosti so zmenou klímy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)209
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/226
Dátum ukončenia procesu: 21.06.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.05.2024
Ukončenie štádia: 21.05.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.05.2024
Ukončenie štádia: 24.05.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.05.2024
Ukončenie štádia: 21.06.2024