LPEU/2024/224 COM(2024)187 SPRÁVA KOMISIE Výročná správa Európskej komisie o bezpečnosti operácií v oblasti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori za rok 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)187
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/224

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.05.2024
Ukončenie štádia: 17.05.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.05.2024
Ukončenie štádia: 22.05.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)