LPEU/2024/223 COM(2024)205 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (Eurofound)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)205
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/223
Dátum ukončenia procesu: 03.06.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.05.2024
Ukončenie štádia: 17.05.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.05.2024
Ukončenie štádia: 22.05.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.05.2024
Ukončenie štádia: 03.06.2024