LPEU/2024/213 COM(2024)199 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť vykonávací protokol k Dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou na jednej str...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)199
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/213

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.05.2024
Ukončenie štádia: 15.05.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.05.2024
Ukončenie štádia: 17.05.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 17.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)