LPEU/2024/212 COM(2024)194 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade členov Medzinárodnej rady pre olivy (IOC), pokiaľ ide o dve analytické metódy a obchodnú normu IOC pre olivové oleje a oleje z olivových výliskov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)194
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/212
Dátum ukončenia procesu: 24.05.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.05.2024
Ukončenie štádia: 08.05.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.05.2024
Ukončenie štádia: 13.05.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.05.2024
Ukončenie štádia: 24.05.2024