LPEU/2024/211 COM(2024)192 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Štvrtá hodnotiaca správa o vykonávaní smernice o zvýšení bezpečnosti prístavov (Vzťahuje sa na obdobie 2019 – 2023)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)192
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/211

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.05.2024
Ukončenie štádia: 07.05.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.05.2024
Ukončenie štádia: 13.05.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 13.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)