LPEU/2024/186 COM(2024)172 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY o schválení posúdenia Plánu pre Ukrajinu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)172
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/186
Dátum začiatku MPK: 19.06.2024
Dátum konca MPK: 02.07.2024
Dátum ukončenia procesu: 09.07.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.04.2024
Ukončenie štádia: 27.04.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.04.2024
Ukončenie štádia: 30.04.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 30.04.2024
Ukončenie štádia: 19.06.2024
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.06.2024
Ukončenie štádia: 03.07.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.07.2024
Ukončenie štádia: 09.07.2024