LPEU/2024/183 COM(2024)162 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o priebežnom hodnotení stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)162
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/183
Dátum ukončenia procesu: 02.05.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.04.2024
Ukončenie štádia: 12.04.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.04.2024
Ukončenie štádia: 12.04.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.04.2024
Ukončenie štádia: 02.05.2024