LPEU/2024/182 COM(2024)163 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Dialógy o prechode na čistú energiu – hodnotenie Silný európsky priemysel pre udr...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)163
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/182
Dátum ukončenia procesu: 13.05.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.04.2024
Ukončenie štádia: 17.04.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.04.2024
Ukončenie štádia: 19.04.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.04.2024
Ukončenie štádia: 13.05.2024