LPEU/2024/177 COM(2024)152 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Lotyšskej republike povoľuje uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a zrušuje vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/2408

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)152
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/177
Dátum ukončenia procesu: 23.05.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.04.2024
Ukončenie štádia: 08.04.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.04.2024
Ukončenie štádia: 08.04.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.04.2024
Ukončenie štádia: 23.05.2024