LPEU/2024/174 COM(2024)153 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Dohovore o ochrane morského prostredia severovýchodného Atlantiku (dohovor OSPAR) k rozhodnutiu, ktorým sa mení rozhodnutie OSPAR 98/3 o likvidácii nevyužívaných zariadení na mori

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)153
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/174
Dátum ukončenia procesu: 29.04.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.04.2024
Ukončenie štádia: 08.04.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.04.2024
Ukončenie štádia: 11.04.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.04.2024
Ukončenie štádia: 29.04.2024