LPEU/2024/167 COM(2024)144 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Oznámenie o koncepcii európskeho diplomu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)144
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/167
Dátum ukončenia procesu: 22.05.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.03.2024
Ukončenie štádia: 12.04.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.04.2024
Ukončenie štádia: 12.04.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.04.2024
Ukončenie štádia: 22.05.2024