LPEU/2024/166 COM(2024)147 Návrh ODPORÚČANIE RADY týkajúce sa európskeho systému zabezpečovania kvality a uznávania vo vysokoškolskom vzdelávaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)147
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/166

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.03.2024
Ukončenie štádia: 19.04.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.04.2024
Ukončenie štádia: 19.04.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)