LPEU/2024/158 COM(2024)134 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o zmene menovej dohody s Andorrským kniežatstvom a menovej dohody so Sanmarínskou republikou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)134
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/158

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.03.2024
Ukončenie štádia: 22.03.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.03.2024
Ukončenie štádia: 27.03.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 27.03.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)