LPEU/2024/15 COM(2024)13 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Druhá správa o stave príprav na úplné vykonávanie nariadenia o VIS v súlade s článkom 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/1134

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)13
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/15
Dátum ukončenia procesu: 06.02.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.01.2024
Ukončenie štádia: 18.01.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.01.2024
Ukončenie štádia: 24.01.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.01.2024
Ukončenie štádia: 06.02.2024