LPEU/2024/147 COM(2024)160 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Srbskou republikou týkajúcej sa operačných činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Srbskej repu...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)160
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/147
Dátum ukončenia procesu: 05.04.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.03.2024
Ukončenie štádia: 27.03.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.03.2024
Ukončenie štádia: 03.04.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.04.2024
Ukončenie štádia: 05.04.2024