LPEU/2024/140 COM(2024)119 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o delegovaní právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/287 z 13. februára 2019, ktorým sa vykonávajú dvojstranné ochranné doložky a iné mechanizmy umožňujúce dočasné zrušenie preferencií v určitých obchodných dohodách uzavretých medzi Európskou úniou a tretími krajinami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)119
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/140
Dátum ukončenia procesu: 19.03.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.03.2024
Ukončenie štádia: 14.03.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.03.2024
Ukončenie štádia: 19.03.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.03.2024
Ukončenie štádia: 19.03.2024