LPEU/2024/137 COM(2024)123 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o preskúmaní 8. environmentálneho akčného programu v polovici trvania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)123
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/137

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.03.2024
Ukončenie štádia: 26.03.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.03.2024
Ukončenie štádia: 03.04.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 03.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)