LPEU/2024/136 COM(2024)129 OZNÁMENIE KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny – marec 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)129
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/136

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.03.2024
Ukončenie štádia: 18.03.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.03.2024
Ukončenie štádia: 19.03.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.03.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)