LPEU/2024/124 COM(2024)150 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Program pre európsky obranný priemysel a rámec opatrení na zabezpečenie včasnej dostupnosti a dodávok výrobkov obranného priemyslu (ďalej len...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)150
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Prosím o doplnenie spolugestora Ministerstvo hospodárstva SR, nakoľko sa materiál týka priemyslu, podpory malých a stredných podnikov, podpory podnikateľského prostredia a zahraničného obchodu. Ďakujem.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/124

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.03.2024
Ukončenie štádia: 10.04.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.04.2024
Ukončenie štádia: 12.04.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.04.2024
Ukončenie štádia: 12.04.2024
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.04.2024
Ukončenie štádia: 12.04.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.04.2024
Ukončenie štádia: 16.04.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 16.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 16.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)