LPEU/2024/120 COM(2024)114 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) 2024/257, ktorým sa na roky 2024, 2025 a 2026 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb uplatniteľné vo vodách Únie a pre rybárske...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)114
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/120
Dátum ukončenia procesu: 11.04.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.03.2024
Ukončenie štádia: 12.03.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.03.2024
Ukončenie štádia: 18.03.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.03.2024
Ukončenie štádia: 11.04.2024