LPEU/2024/104 COM(2024)100 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2021/522, (EÚ) 2021/1057, (EÚ) 2021/1060, (EÚ) 2021/1139, (EÚ) 2021/1229 a (EÚ) 2021/1755, pokiaľ ide o zmeny súm finančných pro...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)100
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/104
Dátum ukončenia procesu: 10.04.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.02.2024
Ukončenie štádia: 11.03.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.03.2024
Ukončenie štádia: 14.03.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.03.2024
Ukončenie štádia: 10.04.2024