LPEU/2023/89 COM(2023)76 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Podpora elektromobility prostredníctvom politiky v oblasti budov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)76
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
UpUPaVSR (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/89

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.02.2023
Ukončenie štádia: 20.02.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.02.2023
Ukončenie štádia: 02.03.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpUPaVSR (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)