LPEU/2023/87 COM(2023)71 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica Rady 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES, pokiaľ ide o limitné hodnoty pre olovo a jeho anorganické zlúčeniny a pre...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)71
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/87
Dátum začiatku MPK: 11.09.2023
Dátum konca MPK: 25.09.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.02.2023
Ukončenie štádia: 02.03.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.03.2023
Ukončenie štádia: 06.03.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.03.2023
Ukončenie štádia: 11.09.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.09.2023
Ukončenie štádia: 26.09.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)