LPEU/2023/864 COM(2023)794 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v ministerskej rade Energetického spoločenstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)794
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/864
Dátum ukončenia procesu: 24.01.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.12.2023
Ukončenie štádia: 15.01.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.01.2024
Ukončenie štádia: 16.01.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.01.2024
Ukončenie štádia: 24.01.2024