LPEU/2023/845 COM(2023)769 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o dobrých životných podmienkach psov a mačiek a ich vysledovateľnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)769
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/845
Dátum začiatku MPK: 07.03.2024
Dátum konca MPK: 20.03.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.12.2023
Ukončenie štádia: 18.01.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.01.2024
Ukončenie štádia: 24.01.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.01.2024
Ukončenie štádia: 07.03.2024
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.03.2024
Ukončenie štádia: 21.03.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.03.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)