LPEU/2023/839 COM(2023)771 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2016/1139, (EÚ) 2018/973 a (EÚ) 2019/472, pokiaľ ide o ciele týkajúce sa stanovenia rybolovných možností

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)771
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/839
Dátum ukončenia procesu: 18.12.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.12.2023
Ukončenie štádia: 06.12.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.12.2023
Ukončenie štádia: 08.12.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.12.2023
Ukončenie štádia: 18.12.2023