LPEU/2023/831 COM(2023)774 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzatvorení v mene Európskej únie Protokolu, ktorým sa mení Dohoda medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve, pokiaľ ide o voľný tok údajov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)774
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/831
Dátum ukončenia procesu: 18.12.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.12.2023
Ukončenie štádia: 08.12.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.12.2023
Ukončenie štádia: 08.12.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.12.2023
Ukončenie štádia: 18.12.2023