LPEU/2023/82 JOIN(2022)33 Spoločný návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2022)33
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/82
Dátum ukončenia procesu: 28.02.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.02.2023
Ukončenie štádia: 10.02.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.02.2023
Ukončenie štádia: 13.02.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.02.2023
Ukončenie štádia: 28.02.2023