LPEU/2023/819 COM(2023)724 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o činnosti siete EURES v období od júla 2020 do júna 2022 Predložená v súlade s článkom 33 nariadenia (EÚ) 2016/589

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)724
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/819

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.11.2023
Ukončenie štádia: 28.11.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.11.2023
Ukončenie štádia: 30.11.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 30.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)