LPEU/2023/816 COM(2023)763 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2022/2577, ktorým sa stanovuje rámec na urýchlenie zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)763
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/816
Dátum ukončenia procesu: 26.01.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.11.2023
Ukončenie štádia: 07.12.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.12.2023
Ukončenie štádia: 08.12.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.12.2023
Ukončenie štádia: 26.01.2024