LPEU/2023/813 COM(2023)755 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa stanovujú minimálne pravidlá predchádzania uľahčovaniu neoprávneného vstupu, tranzitu a pobytu v Únii a boja proti takémuto uľahčovaniu a ktorou sa nahr...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)755
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/813
Dátum začiatku MPK: 11.03.2024
Dátum konca MPK: 22.03.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.11.2023
Ukončenie štádia: 22.01.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.01.2024
Ukončenie štádia: 24.01.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.01.2024
Ukončenie štádia: 11.03.2024
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.03.2024
Ukončenie štádia: 23.03.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.03.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)