LPEU/2023/811 COM(2023)737 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorú má zaujať Únia vo Výbore EÚ/ASECNA pre GNSS zriadenom dohodou o spolupráci medzi Európskou úniou na jednej strane a Agentúrou pre bezpečnosť leteckej prevádzky v Afrike a na Madagaskare (ASECNA) na strane druhej týkajúcou sa rozvoja satelitnej navigácie a poskytovania súvisiacich služieb v oblasti pôsobnosti agentúry ASECNA v prospech civilného letectva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)737
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/811
Dátum ukončenia procesu: 04.01.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.11.2023
Ukončenie štádia: 27.11.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.11.2023
Ukončenie štádia: 30.11.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 30.11.2023
Ukončenie štádia: 04.01.2024