LPEU/2023/806 COM(2023)736 Návrh ROZHODNUTIE RADY, o uzavretí dodatku k Dohode medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty, v mene Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)736
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/806
Dátum ukončenia procesu: 05.01.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.11.2023
Ukončenie štádia: 27.11.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.11.2023
Ukončenie štádia: 30.11.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 30.11.2023
Ukončenie štádia: 05.01.2024