LPEU/2023/803 COM(2023)723 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o delegovaní právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/817 a 2019/818

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)723
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/803
Dátum ukončenia procesu: 01.12.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.11.2023
Ukončenie štádia: 24.11.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.11.2023
Ukončenie štádia: 29.11.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.11.2023
Ukončenie štádia: 01.12.2023