LPEU/2023/776 JOIN(2023)36 SPOLOČNÁ SPRÁVA EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Spoločná správa v polovici trvania o vykonávaní akčného plánu EÚ pre rodovú rovnosť III (GAP III)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2023)36
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/776
Dátum ukončenia procesu: 26.01.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.11.2023
Ukončenie štádia: 12.12.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.12.2023
Ukončenie štádia: 12.12.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.12.2023
Ukončenie štádia: 26.01.2024