LPEU/2023/775 COM(2023)712 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnostiach Nadácie IFRS, skupiny EFRAG a rady PIOB v roku 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)712
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/775

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.11.2023
Ukončenie štádia: 20.11.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.11.2023
Ukončenie štádia: 23.11.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 23.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)