LPEU/2023/773 COM(2023)708 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore CETA zriadenom na základe Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia o výklade článku 8.10, prílohy 8-A, článku 8.9 ods. 1 a článku 8.39 ods. 3 dohody CETA v súlade s článkom 26.1 ods. 5 písm. e) dohody CETA

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)708
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/773

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.11.2023
Ukončenie štádia: 20.11.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.11.2023
Ukončenie štádia: 23.11.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 23.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 23.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)