LPEU/2023/764 COM(2023)733 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1806, pokiaľ ide o držiteľov srbských pasov vydaných srbským koordinačným riaditeľstvom (Koordinaciona uprava)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)733
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/764
Dátum ukončenia procesu: 20.02.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.11.2023
Ukončenie štádia: 30.11.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.11.2023
Ukončenie štádia: 05.12.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.12.2023
Ukončenie štádia: 20.02.2024