LPEU/2023/761 COM(2023)706 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní Dohody medzi Európskou úniou na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej o spolupráci medzi Agentúrou Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) a orgánmi Arménskej republiky príslušnými pre justičnú spoluprácu v trestných veciach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)706
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/761
Dátum ukončenia procesu: 03.01.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.11.2023
Ukončenie štádia: 15.11.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.11.2023
Ukončenie štádia: 21.11.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.11.2023
Ukončenie štádia: 03.01.2024