LPEU/2023/743 COM(2023)689 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o povoleniach na vývoz v roku 2022 podľa nariadenia o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)689
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/743
Dátum ukončenia procesu: 15.11.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.11.2023
Ukončenie štádia: 08.11.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.11.2023
Ukončenie štádia: 09.11.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.11.2023
Ukončenie štádia: 15.11.2023