LPEU/2023/742 COM(2023)694 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU o činnostiach a konzultáciách koordinačnej skupiny na zabránenie mučeniu uvedenej v článku 31 nariadenia (EÚ) 2019/125 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)694
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/742
Dátum ukončenia procesu: 15.11.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.11.2023
Ukončenie štádia: 08.11.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.11.2023
Ukončenie štádia: 09.11.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.11.2023
Ukončenie štádia: 15.11.2023