LPEU/2023/740 COM(2023)688 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o udelení odchýlky podľa článku 22 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá sa predkladá podľa článku 14 ods. 3 smernice 93/109/ES o uplatňovaní volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)688
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/740
Dátum ukončenia procesu: 27.11.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.11.2023
Ukončenie štádia: 07.11.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.11.2023
Ukončenie štádia: 09.11.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.11.2023
Ukončenie štádia: 27.11.2023