LPEU/2023/728 *COM(2023)676 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o potravinách a zložkách potravín upravovaných ionizujúcim žiarením v období 2020 – 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)676
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Podľa § 3 ods. 2 písm. d) a § 5 ods. 3 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisom je ministerstvom zodpovedným za oblasť ožarovania potravín ionizujúcim žiarením MZ SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/728
Dátum ukončenia procesu: 27.11.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.10.2023
Ukončenie štádia: 27.10.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.10.2023
Ukončenie štádia: 03.11.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.11.2023
Ukončenie štádia: 03.11.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.11.2023
Ukončenie štádia: 08.11.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.11.2023
Ukončenie štádia: 27.11.2023