LPEU/2023/727 COM(2023)663 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Medzinárodnej námornej organizácii na 33. zasadnutí zhromaždenia, pokiaľ ide o prijatie zmien usmernení pre prehliadky v rámci harmonizovaného systému prehliadok a osvedčovania, usmernení na vykonávanie Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment správami, neúplného zoznamu povinností vyplývajúcich z nástrojov relevantných pre kódex vykonávania nástrojov IMO a Usmernení o miestach útočišťa pre lode, ktoré potrebujú pomoc, a prijatie návrhu rezolúcie zhromaždenia na podporu opatrení na zabránenie nezákonným operáciám „plavby v utajení“ v námornom odvetví

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)663
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/727
Dátum ukončenia procesu: 23.11.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.10.2023
Ukončenie štádia: 30.10.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.10.2023
Ukončenie štádia: 03.11.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.11.2023
Ukončenie štádia: 23.11.2023