LPEU/2023/695 COM(2023)590 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Tretia výročná správa o preverovaní priamych zahraničných investícií do Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)590
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/695
Dátum ukončenia procesu: 15.11.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.10.2023
Ukončenie štádia: 19.10.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.10.2023
Ukončenie štádia: 24.10.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.10.2023
Ukončenie štádia: 15.11.2023