LPEU/2023/687 COM(2023)598 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy XIII (Doprava) k Dohode o EHP (Nariadenie o agentúre EASA)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)598
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/687
Dátum ukončenia procesu: 20.11.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.10.2023
Ukončenie štádia: 23.10.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.10.2023
Ukončenie štádia: 25.10.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.10.2023
Ukončenie štádia: 20.11.2023