LPEU/2023/680 COM(2023)591 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 80/2009, (EÚ) č. 996/2010 a (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určité požiadavky na oznamovanie v oblastiach cestnej dopravy a letectva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)591
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/680
Dátum ukončenia procesu: 16.11.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.10.2023
Ukončenie štádia: 17.10.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.10.2023
Ukončenie štádia: 23.10.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.10.2023
Ukončenie štádia: 16.11.2023