LPEU/2023/68 COM(2023)69 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie, na základe žiadosti Belgicka – EGF/2022/002 BE TNT

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)69
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/68
Dátum ukončenia procesu: 01.03.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.02.2023
Ukončenie štádia: 08.02.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.02.2023
Ukončenie štádia: 13.02.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.02.2023
Ukončenie štádia: 01.03.2023